TrivselreglerTrivselregler F-4

 


 • Mobiltelefon, om eleven har med sig mobiltelefon till skolan förvaras den i väskan eller i lådan under skoldagen.


 • Inga skor inomhus. 


 • Städa efter sig, ute- och inne. 


 • Allt bus utomhus.


 • Snöbollar på fotbollsplan


 • Inga tacklingar på landhockeyn ( om det sker - paus från spelet)


 • ingen madrassåkning, ej vara på grillstugans tak. 


 • På isen - alltid hjälm 


 • Regler för Stora skogen  lilla vägen är gränsen för eleverna)


 • vara en bra vän (vara mot andra som du vill att andra är mot dig)

Trivselregler 5-6


Allmänt


 • Kommer i tid till lektionerna
 • Tar ansvar för sitt eget arbete
 • Använder digitala verktyg på rätt sätt och utifrån lärarens instruktioner
 • Gör läxor utifrån bästa förmåga
 • Datorer förvaras inlåsta eller under uppsikt
 • Medhavda cyklar parkerar på avsedd plats, hjälm gäller på skolans område


Trygghet och trivsel


 • Visa respekt för varandra
 • Använder ett vårdat språk
 • Tar hand om skolans utrymmen och vårt skolmaterial
 • Städar undan efter oss, både utomhus och inomhus
 • Håller oss inom skolans gränser under skoltid. Skogen gäller det att vara så pass nära skolan att ni hör när vi ropar in er. 
 • Inga skor inomhus i något klassrum
 • Vakta dig själv, inte andra 


Raster


 • Allt bus utomhus
 • Snöbollar på fotbollsplan
 • Inga tacklingar på landhockeyn (om det sker, paus från spelet)
 • Alltid hjälm när vi vistas på isen och om vi cyklar


Mobiltelefoner


 • Grundregel: ska ej vara framme under skoldagen
 • Får användas i undervisningssyfte OM ansvarig lärare gett särskilt tillstånd
 • Skolan tar inte ansvar för förlust/stöld av medhavda telefoner

Åtgärder om mobiltelefonerna inte sköts enligt ovan:

Steg 1: Mobilen omhändertas under resten av skoldagen. VH meddelas.

Steg 2: Om detta sker upprepade gånger kontaktas VH för ett gemensamt beslut kring a) lämna telefonen hemma b) lämna in telefonen till en lärare direkt på morgonen.
Trivselregler 7-9 
Allmänt 

 • Kommer i tid till lektionerna
 • Tar ansvar för sitt eget arbete
 • Använder digitala verktyg på rätt sätt och utifrån lärarens instruktioner
 • Gör eventuella läxor utifrån bästa förmåga
 • Plåtskåpen ska vara låsta
 • Medhavda cyklar parkeras på avsedd plats, hjälm gäller på skolans område
 • Datorer förvaras inlåsta eller under uppsikt


Trygghet och trivsel

 • Visar respekt för varandra
 • Använder ett vårdat språk
 • Tar hand om skolans utrymmen och vårt skolmaterial
 • Städar undan efter oss
 • Håller oss inom skolans gränser under skoltid


Mobiltelefoner

 • Grundregel: ska ej vara framme under skoldagen

- får användas i undervisningssyfte OM ansvarig lärare gett särskilt tillstånd

- skolan tar inte ansvar för förlust/stöld av medhavda telefoner

Om det inte följs:
Steg 1: Mobilen omhändertas under resten av skoldagen. VH meddelas.

Steg 2: Om detta sker upprepade gånger kontaktas vårdnadshavare för gemensamt beslut kring a) lämna telefonen hemma b) lämna in telefonen hos lärare direkt på morgonen