Styrelse

Vår styrelse

Huvudman för skolan är Hietaniemi friskoleförening

Vi är en ideell förening och bildades den 14 mars 2000


Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för att

styra och leda verksamheten på Hietaniemi Friskola


E-post till styrelsen: hf.styrelse@gmail.com


Ordförande:


Per Hietaniemi

Telefon: 070-576 90 99

e-post: per.hietaniemi@gmail.com


Vice ordförande:


Arvo Björk

Telefon: +358 40+152 10 01

e-post: arvo.bjork@gmail.com


Ledamöter:

Matias Isomaa

Telefon: 070-375 75 69

e-post: matias.isomaa@limmec.com


Mattias Söder

Telefon: 073-398 98 95

e-post: mattias.soeder@gmail.com


Jonas Jokiaho

Telefon: 070-344 49 95

e-post: jonas-lundgren@hotmail.se


Carolina Önneholm


Leif Ojalehto(sekreterare)

Telefon: 072-242 62 65

e-post: leif.ojalehto@gmail.com