Grundskolan

Hietaniemi grundskola F-9


Hietaniemi grundskola i Hedenäset består av förskoleklass till klass nio. Vi är en skola med mindre elevgrupper där vi tillsammansskapar vi en stimulerande och trygg miljö där alla trivs och har möjlighet attutvecklas utifrån sina egna förutsättningar.


Unikt för vår skola är att de mindre elevgrupperna gör att vi enkelt kan samordna lektioner och aktiviteter mellan årskurserna, vilket leder till en aktiv inkludering och fina relationer mellan våra elever. Vi arbetar för att vår skola ska vara en välkomnande plats med en öppen atmosfär som bygger på ömsesidig respekt mellan elever och personal.

Äventyrspedagogik


Äventyrspedagogiken utgår från övertygelsen att en av skolans viktigaste uppgifter är att skapa möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas. Endast genom att satsa tid, energi och resurser på detta växtarbete kan den mer ämnesbetonade undervisningen bedrivas effektivt. Äventyrs- pedagogiken spänner över både detta växtarbete och inlärning av traditionell kunskap.


Därigenom integreras också två av skolans viktigaste mål i äventyrspedagogiken, dels att eleven utvecklar kunskap inom olika områden och att hon/han utvecklas som individ. På så sätt innebär äventyrspedagogiken en helhetssyn på lärande där den personliga växten och gruppens positiva utveckling går hand i hand med skolans mer traditionella uppgift att generera kunskap inom olika ämnesområden.

unsplash